Moderní software pro řízení sanitní přepravy pacientů a logistické nemocniční dopravy

Potřebujete zefektivnit plánování a dispečink sanitní přepravy pacientů a ostatní logistické interní dopravy? Už Vám nevyhovuje plánování v excelu a řízení po telefonu? Po přechodu na náší komplexní aplikační platformu iDoprava získáte přehled o všech vozidlech na jedné obrazovce. Náš nástroj Vám umožní rychlé plánování sanitní přepravy na základě požadavků oddělení, dlouhodobé plánování vozidel, směn a posádek. Posádky dostanou veškéré údaje o úkolu na mobilní zařízení a úkoly tak budou řízeny a sledovány.

PŘEHLED FUNKCIONALIT


Pro naše digitální řešení ve zdravotnictví využíváme nejmodernější technologie

Zásadně dbáme na to, aby naše řešení splňovala všechny požadavky kybernetické bezpečnosti v rámci nemocničního zařízení. Díky třívrstvé architektuře jsou vytvořeny předpoklady pro snadnou integraci, kvalitní a příjemné uživatelské rozhraní a portaci na všechn druhy zařízení.

NAPIŠTE SI O PREZENTACI

Blogy

To nejlepší pro digitalizovanou budoucnost zdravotnictví

Využití mobilních zařízení

Díky využití mobilních zařízení budete mít neustéme přehled o pohybu vozidel a stavu plnění úkolů ať už se jedná o sanitky nebo běžná vozidla pro nemocniční přepravu zásilek. Systém není náročný na ovládání. Pokud jde o přepravu zboží, načte posádka čárový kód zásilky a při výdeji načte RFID čip přebírajícícho zaměstnance. V případě přepravy pacientů využíváme aktuální možnosti nemocncie a načítáme například čárový kód pacienta na náramku.

JDI NA DEMO

Přehled o stavu a vytížení sanitek, plánování přepravy

Díky zobrazování aktuálního stavu na obrazovce dispečinku a na mapě je jasné, kde se sanitky nacházejí a jaké mají aktuální úkoly. Je možné plánovat kombinovanou přepravu pacientů podle kapacity sanitky. Systém automaticky předpočítává výkony pro výkazy zdravotnickým pojišťovnám. Systém má zabudované funkce bezpečnostní kontroly posádek a sanitek.

NAPIŠTE SI O PREZENTACI

Funkční vlastnosti iDoprava

Funkční vlastnosti iDoprava

Plánování přepravy pacientů

V rámci kontrolního telefonátu dispečink prověří údaje v žádance se zástupcem oddělení žádajícího přepravu. Úkol přepravy se vytvoří po prověření všech údajů včetně cílových adres.

Plánování směn, vozidel a posádek

Plánování směn

iDoprava poskytuje komplexní nástroj na naplánování směn, vozidel a posádek. V iDopravě vedete evidenci dostupných vozidel a posádek a můžete je přidělovat na jednotlivé směny.

Mobilní aplikace posádky se požívá jednoduše

Mobilní zařízení odesílá polohu posádky, předává posádce jednotlivé úkoly a zabezpečuje převzetí a doručení pomocí snímače čárových kódů nebo čipů.

Přehled o všech vozidlech na mapovém podkladu

Jednotlivá vozidla a jejich posádky se zobrazují na mapovém podkladu. Dispečink má dokonalý přehled o aktuální činnosti jednotlivých posádek.

Převzetí zásilek pomocí QR nebo čárového kódu

QRcode

Řičič, kurýr načítá baličky k převzení na skladě nebo na oddělení pomocí čárového kódu nebo QR kódu, který je nalepenna balíčku nebo vytištěn na průvodce (ze skladového systému nebo žádanky). Načtení kódu pomocí mobilního zařízení přejde zásilka do dopravy a je převzatá.

Předání pomocí RFID karty nebo čipu

RFID

Zaměstnanci nemocnic často mívají RFID identifikační kartičky nebo čipy. To pomáhá naší aplikaci iDoprava k rychlému a závaznému předání balíčku na cílovém oddělení. Prostě se načte čipová karta nebo čip a zásilka je předaná v cílové destinaci.

Form

Reference iDoprava

Aktuálně dokončujeme implementaci pilotního řešení ve FN Bulovka.

Autorizovaní implementační partneři iDoprava

Pro implementaci modulů pro digitalizaci zdravotnictví jsme zajistili partnerskou síť odborně kompetentních partnerů, kterým můžete důvěřovat.

Form