Získali jsme grant z programu Country For the Future

cff logo.png

V roce 2021 jsme zahájili vývoj specializovaných modulů pro digitalizaci zdravotnictví. Díky programu Czech Republic - Country for the Future financujeme vývoj z 50% my a druhou půlku nám proplácí tento program.

Cílem je vyvinou specializované vysoce moderní moduly ve vysoké uživatelské kvalitě a s velkou inovací.  

Na konci roku 2022 se nám podařilo nasadit modul iPharm pro řízení klinické farmacie u našeho projektového odborného partnera FN Bulovka. Modul iPhram pro klinické farmaceuty nyní již nabízíme dalším zdravotnictkým zařízením.

Také pro iDopravu, specializované řešení pro řízení nemocniční dopravy je partnerem FN Bulovka a aktuálně probíhá finální implementace a testování. Behem května 2023 bude modul iDoprava komerčně dostupný i pro další zdravotnická zařízení.

 

 

Blogy